Jako autoryzowany dystrybutor firmy TINGET®, zapewniamy fachowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na sprzedawane urządzenia tej firmy.

Źródło: http://tinget.pl/serwis-gwarancja/

Prosimy o zapoznanie się z warunkami gwarancji.

gtGwarancja jest realizowana w oparciu o oryginalną dokumentację, dostarczaną przez  sprzedawców wraz z urządzeniem. Każdy produkt TINGET® posiada kartę gwarancyjną. Tylko czytelnie wypełniona karta upoważnia do akcji serwisowych TINGET®, dlatego sprawdź po zakupie jej obecność i staranność wypełnienia. Zawiera ona takie informacje jak data zakupu, nazwa kupującego, nazwa produktu, numer seryjny urządzenia i numer seryjny plomby zabezpieczającej TINGET®. Dane te w dniu sprzedaży wprowadzane są do systemu technicznego TINGET® Europa i weryfikują oryginalność produktu z otrzymaną kartą gwarancyjną w trakcie wizyty w naszym serwisie technicznym.

Pamiętaj, że tylko oryginalny sprzęt TINGET® podlega ochronie gwarancyjnej. Dlatego kupując autoklaw naszej marki, żądaj od sprzedawcy następujących dokumentów:

1. Czytelnie wypełnionej i podstemplowanej karty gwarancyjnej
2. Paszportu technicznego urządzenia
3. Instrukcji obsługi w języku polskim
4. Kserokopii certyfikatu CE

Sprawdź prawidłowość wypełnienia dokumentacji. Szczególną uwagę zwróć na numery seryjne, obecność tabliczki znamionowej, oraz obecność i stan plomby gwarancyjnej.

z1Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, podlegających okresowym wymianom. Należą do nich:
1. uszczelka drzwi autoklawu
2. filtr bakteriologiczny
3. filterki wody
4. bezpieczniki
5. uszczelka destylarki
6. filtr węglowy destylarki
7. uszczelki zaworów spustowych wody

Gwarancja nie obejmuje także kosztów związanych z przeglądami technicznymi. Każda diagnostyka sprawnego sprzętu jest odpłatna, dlatego w przypadku podejrzenia awarii prosimy skontaktować się z serwisem technicznym TINGET® telefonicznie by potwierdzić przypuszczenia.

Aby uniknąć problemów związanych z nieznajomością obsługi autoklawu, firma Tinget GmbH zaleca skorzystanie z usługi szkolenia z obsługi sterylizatora (darmowe szkolenie możliwe jest w naszych punktach serwisowych w dniu odbioru zakupionego autoklawu). Nasi autoryzowani partnerzy handlowi, udostępniają także usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia w gabinecie Klienta (opcja płatna dodatkowo – informacje u sprzedawcy).

TINGET® Assistance opcja ubezpieczenia autoklawu na wypadek usterki. Posiadając assistance nie musisz wysyłać autoklawu do serwisu. To serwis przyjedzie do Ciebie! Zgłaszając usterkę do autoryzowanego serwisu TINGET®, ustalisz termin wizyty serwisanta w Twoim gabinecie. Jeżeli nie uda mu się usunąć usterki na miejscu, wówczas otrzymasz autoklaw zastępczy na czas trwania naprawy. UWAGA – nieuzasadnione interwencje będą obciążać zgłaszającego (koszt dojazdu 400zł + roboczogodzina 60zł).

Program Assistance działa  tylko w przypadku autoklawów pozostających na gwarancji i kosztuje 600zł rocznie.

carWraz z dokonywaniem corocznych obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych, mogą Państwo przedłużać okres ochrony TINGET® Assistance nawet do piątego roku. O szczegóły związane z tym programem prosimy pytać naszych sprzedawców.

Przegląd techniczny po pierwszym roku użytkowania autoklawu – bezpłatnie. Usługa może być wykonana w autoryzowanym serwisie technicznym TINGET®, bądź u klienta w gabinecie. W pierwszym przypadku należy powiadomić sprzedawcę od którego nabyliśmy urządzenie o chęci dokonania przeglądu w serwisie technicznym TINGET® i przygotować autoklaw do wysyłki (opróżnić urządzenie z wody czystej i wody brudnej, załączyć paszport techniczny i kartę gwarancyjną i spakować autoklaw w oryginalny karton, zabezpieczający sprzęt w trakcie transportu). Sprzedawca ustali z Państwem dogodny termin odbioru urządzenia i podstawi na wskazany adres kuriera, który dostarczy autoklaw do serwisu na nasz koszt. Po dokonaniu przeglądu, autoklaw zostanie odesłany tą samą drogą do Państwa gabinetu a koszty związane z transportem pozostaną po naszej stronie (UWAGA! Nie ponosimy dodatkowych kosztów związanych z transportem, jak wniesienie czy wyniesienie autoklawu z gabinetu zlokalizowanego powyżej, lub poniżej poziomu ulicy. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej).

a1Jeżeli nie chcą Państwo wysyłać autoklawu do serwisu, mogą Państwo skorzystać z wykupienia usługi serwisowej, zgodnie z którą to nasz serwisant przyjedzie do Państwa. W tym celu należy powiadomić sprzedawcę od którego nabyliśmy urządzenie o chęci dokonania przeglądu w gabinecie. Sprzedawca ustali z Państwem dogodny termin wizyty serwisanta w którym ten dojedzie na podany adres, celem przeprowadzenia czynności związanych z przeglądem. W tej opcji poniosą Państwo jedynie koszt dojazdu, zgodny z cennikiem serwisu świadczącego usługę (wyjątek stanowi opcja w której posiadają Państwo wykupiony i ważny pakiet TINGET® Assistance, obligujący serwis do dojazdu na nasz koszt).

Przegląd techniczny odpłatny – koszt 600zł brutto. Usługa realizowana przed zakończeniem drugiego, trzeciego i czwartego roku użytkowania autoklawu w autoryzowanych serwisach firmy Tinget GmbH, oraz w gabinetach Klienta. W pierwszym przypadku należy dostarczyć urządzenie do autoryzowanego serwisu naszej firmy (adresy znajdują się w zakładce Kontakt) na swój koszt i na swój koszt autoklaw po przeglądzie odebrać. W drugim przypadku należy powiadomić sprzedawcę od którego nabyliśmy urządzenie o chęci dokonania przeglądu w gabinecie. Sprzedawca ustali z Państwem dogodny termin wizyty serwisanta w którym ten dojedzie na podany adres, celem przeprowadzenia czynności związanych z przeglądem. W tej opcji koszt związany z dojazdem do gabinetu (zgodny z cennikiem serwisu świadczącego usługę) jest odpłatny – wyjątek stanowi opcja w której posiadają Państwo wykupiony i ważny pakiet TINGET® Assistance, obligujący serwis do dojazdu na nasz koszt.

s2Awaria autoklawu w okresie gwarancji – autoklawy TINGET® drugiej generacji należą  do urządzeń bezawaryjnych, dzięki zastosowaniu udoskonalonej płyty głównej sterowanej procesorem Atmel a także sprawdzonych podzespołów wykorzystanych do ich budowy. Dlatego w przypadku pojawienia się problemów zalecamy w pierwszej kolejności kontakt z autoryzowanym serwisem technicznym TINGET® w celu ustalenia i potwierdzenia usterki. Jeżeli autoklaw uległ awarii na wyświetlaczu LCD pojawi się stosowny komunikat informujący o kodzie błędu. Wówczas zadziała program TINGET® Security i na wskazany adres wysłany zostanie kurier, by dostarczyć sprzęt do serwisu technicznego naszej firmy. Koszt dostarczenia uszkodzonego autoklawu pozostającego na gwarancji spoczywa po naszej stronie , podobnie jak koszt jego dostarczenia po naprawie. Nie ponosimy jednak dodatkowych kosztów związanych z transportem, jak wniesienie czy wyniesienie autoklawu z gabinetu zlokalizowanego powyżej, lub poniżej poziomu ulicy. Usługa ta jest odpłatna zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

Istnieje także możliwość dojazdu serwisanta do Państwa gabinetu, celem usunięcia usterki na miejscu. Koszt dojazdu prosimy ustalać z serwisem realizującym zlecenie.

Należy pamiętać, że sprawny autoklaw nie podlega programowi TINGET® Security i w przypadku niestwierdzenia awarii, kosztami serwisowymi zostanie obciążony właściciel autoklawu.

Awaria autoklawu po okresie gwarancji – po zakończeniu okresu gwarancyjnego nie zanika wsparcie naszego serwisu, który świadczy usługi zgodnie z polityką cenową TINGET®. W przypadku stwierdzenia usterki po okresie gwarancyjnym, należy skontaktować się z serwisem, bądź sprzedawcą i poinformować go o kodzie błędu wyświetlanego na panelu LCD. Jeżeli konieczna okaże się wizyta w serwisie, należy starannie opakować autoklaw w sztywny karton i wysłać na podany przez konsultanta adres. Koszt wysyłki po okresie gwarancyjnym ponosi wysyłający. Autoklawy TINGET® naprawiane są w autoryzowanych serwisach tylko z użyciem oryginalnych części zamiennych. Koszt roboczogodziny na terenie Polski wynosi 60zł/godz. brutto i podlega ścisłej kontroli ze strony producenta. Istnieje także możliwość dojazdu serwisanta do Państwa gabinetu, celem usunięcia usterki na miejscu. Do kosztów serwisowych doliczany jest wówczas koszt dojazdu, zgodny z cennikiem serwisu realizującego zlecenie.

Autoklaw zastępczy – serwis techniczny TINGET® zobligowany jest do usunięcia usterki w jak najszybszym czasie. Standardowo wizyta autoklawu w naszym serwisie trwa nie dłużej niż 2 dni robocze, dzięki doskonale wyposażonemu magazynowi części zamiennych i wyszkoleniu personelu technicznego. Gdyby jednak usunięcie usterki miało przekroczyć 7 dni roboczych, wówczas mają Państwo prawo do otrzymania autoklawu zastępczego [autoklawy nadesłane do serwisu bez wcześniejszej awizacji – 14 dni roboczych]. Wariant ten dotyczy autoklawów Tinget będących na gwarancji. W przypadku posiadania wykupionego pakietu TINGET® Assistance – autoklaw zastępczy przysługuje od ręki. Gdy serwisant nie będzie w stanie usunąć usterki w Państwa gabinecie, zabierze uszkodzony autoklaw do serwisu, pozostawiając w gabinecie sterylizator zastępczy.

Wyłączenia spod gwarancji – autoklaw posiada części zużywające się, które użytkownik wymienia we własnym zakresie zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w instrukcji obsługi urządzenia. Należą do nich bezpieczniki, uszczelki i filtry. Niesprawność autoklawu spowodowana zużytą uszczelką, rozregulowanymi drzwiami, uszkodzonym filtrem, bądź przepalonym bezpiecznikiem nie jest traktowana jako usterka podlegająca akcji serwisowej. Wyłączeniu spod gwarancji podlegają także wszelkie uszkodzenia mechaniczne, powstałe z winy osób trzecich, oraz awarie spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem.

aaUtrata gwarancji – firma TINGET® gwarantuje bezawaryjne działanie swoich autoklawów w okresie gwarancyjnym, które obsługiwane są zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Utrata gwarancji grozi użytkownikowi w następujących przypadkach:

  1. uszkodzenia mechaniczne (uderzenie, zalanie wodą, przepięcie z sieci, użytkowanie w warunkach niezgodnych z instrukcją obsługi).
  2. zakamienienie urządzenia, spowodowane niestosowaniem wody destylowanej.
  3. samodzielne naprawy lub ingerencja w mechanikę bądź elektronikę autoklawu (naruszona, bądź zerwana plomba gwarancyjna).
  4. brak wymaganego przeglądu technicznego, dokonanego przez autoryzowany serwis TINGET®.